היכנסו לשותפות עם Park Place

הזדמנויות לשותפות

ל-Park Place, המוכרת בקהילת הערוצים כמובילה הברורה בתחום תחזוקת צד שלישי, יש למעלה מ-400 שותפי ערוץ מאושרים, והיא תלויה בקהילת השותפים שלה לסיוע בהגעה לתעשיית התחזוקה הענפה. אנו מייחסים ערך רב לשותפויות ערוץ ושואפים להעצים אותן באמצעות הגנה על הזדמנויות וכן סיוע ותמיכה ממוקדים ברחבי הארגון שלנו.

בסביבה עסקית תחרותית זו, שותפות עמנו תיצור הבחנה ביניכם לבין המתחרים שלכם, ותבסס את הצעת הערך שלכם מול לקוחותיכם.

מדוע להפוך לשותפים?

כניסה לשותפות עם Park Place Technologies תאפשר מגוון יתרונות מוספים לעסק שלכם, כגון:

חיזוק תזרימי ההכנסות מלקוחותיכם

העלאת ההכנסות עם תזרימי הכנסות בעלי שוליים רחבים, חוזרים וצפויים על ידי הצעת חלופות לתמיכה בחומרת מרכזי נתונים

מינוף רשת התמיכה הגלובלית שלנו

צרו מודל תמיכה גלובלי המורכב ממהנדסי השירות בשטח ומהנדסי דרגה 3 המנוסים ביותר שלנו.

הציעו תמיכה מלאה לסביבות יצרני ציוד מקוריים מרובות

קבלו גישה לכל יצרני הציוד המקוריים הנתמכים על ידי Park Place על מנת להבטיח כי כל הציוד של לקוחותיכם נתמך.

אנו מספקים תמיכה ושירות למגוון רחב של מותגים