רשימת סוף חיי שירות

Search Our Entire EOSL Library

Overland EOSL

No upcoming dates available

Bull EOSL

No upcoming dates available

הבנת סוף חיי השירות של חומרה

היו מוכנים לכל שלב במחזור החיים של חומרת מרכז הנתונים שלכם.
יצרן ציוד מקורי אחד למשנהו. Park Place Technologies צמצמה אותה לארבעה שלבים עיקריים שכדאי שתכירו כאשר אתם מתכננים את התחזוקה והתמיכה במרכז הנתונים שלכם.

1

זמינות כללית או תאריך מכירה

זמינות כללית (General Availability, GA) הנה השלב בו פריט הציוד נכנס לשוק והופך להיות זמין לרכישה. קיימת תמיכה זמינה בחומרה ובתוכנה.
2

סוף חיים או סוף תקופת מכירה (EOL)

כאשר ציוד חומרה מגיע לשלב סוף החיים (End of Life, EOL) או סוף תקופת מכירה (End of Sale, EOS), פירוש הדבר הוא שיצרן הציוד המקורי אינו מייצר או מוכר עוד את פריט ציוד זה. כאשר יצרן הציוד המקורי מכריז על EOL או EOS, בדרך כלל מתחילה תקופה בת 5 שנים בה השימוש בציוד מופסק באופן הדרגתי. ייתכן כי במהלך תקופה זו, התמיכה בחומרה ובתוכנה עדיין תהייה זמינה.
3

End of Development (EOD)

סוף פיתוח, (End of Development, EOD) של חומרה מגיע כאשר יצרן הציוד המקורי מפסיק לפתח ולייצר את מערכת ההפעלה של מכשיר זה. עדכוני תוכנה וטלאי קושחה אינם מושקים עוד. סביב תקופה זו, ייתכן כי חידושי חוזים ותמיכה לא יהיו זמינים עוד.
4

סוף חיי התמיכה (EOSL)

סוף חיי התמיכה (End of Support Life) או סוף חיי השירות (End of Service Life, EOSL) הנו השלב האחרון במחזור החיים של ציוד מרכז הנתונים. בשלב זה, יצרן הציוד המקורי אינו מוכר, מספק עדכוני מערכת הפעלה או מחדש הסכמי תמיכה עבור החומרה.