Perkhidmatan Pelupusan Perkakasan

Perkhidmatan Pelupusan Aset IT

Apabila aset pusat data anda mencapai tempoh penghentian fungsi, atau tidak lagi berfungsi, mempunyai proses yang diperhalusi mengenai pelupusan barang-barang ini adalah penting.  Park Place Technologies merupakan pilihan yang terbaik untuk membantu melupuskan aset dengan cara yang selamat dan bertanggungjawab dan mengurangkan waktu tergendala dengan perkhidmatan pelupusan aset IT (ITAD).

 • Logistik
 • Penyahpasangan dan Pemindahan
 • Pemadaman dan Pemusnahan Data
 • Pembungkusan/Penerimaan
 • Audit Inventori Fizikal
 • Pemprosesan
 • Penyusunan Semula

Penghapusan dan Pemusnahan Data Selamat

Semua aset mengandungi media storan melalui proses pemadaman data standard yang menulis ganti pemacu supaya data tidak dapat dipulihkan. Perkhidmatan pemadaman dan pemusnahan data memenuhi standard antarabangsa seperti DOD, NIST, HIPAA, GLBA, FACTA, FCRA, NIST dan disokong oleh Sijil Pemadaman dan Pemusnahan Data.

 • ftc
 • nist
 • hipaa
 • depart-of-defense

Rantaian Jagaan Selamat

Pelan rantaian jagaan selamat memastikan kebertanggungjawapan bagi semua aset dan lokasi fizikalnya. Proses pematuhan SOX kami memastikan semua langkah proses ini, daripada proses pungutan hingga kepada proses penghantaran, dijejaki dengan ketat hingga ke proses pelupusan akhir. Selepas pemprosesan tamat, laporan audit bersiri akan dikeluarkan.

Pematuhan eSisa (eWaste)

Park Place memastikan bahawa sebarang peralatan yang tidak boleh digunakan semula dikitarkan semula dalam cara yang paling bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Semua bahan dikesan sepanjang proses kitar semula. Perkhidmatan kitar semula mematuhi peraturan EC WEEE dan semua undang-undang yang berkuat kuasa dan disokong dengan Sijil Pengitaran Semula.