Misvattingen over netwerkbeheer: Punt 1

Witboeken


Ons netwerk zal niet crashen. We hebben redundantie.

Door te werken met klanten van verschillende grootte en in verschillende sectoren heeft Entuity aanzienlijke ervaring opgebouwd in het identificeren en diagnosticeren van netwerkrisicofactoren. Zelfs bedrijven die een proactief beleid hadden geïmplementeerd, werden verrast en verblind door wat Entuity netwerk management software onder de oppervlakte van hun netwerk aantrof. De oorzaak van de meeste problemen was dat de bedrijven gewoon niet genoeg wisten over de gezondheid van hun netwerk en zich niet bewust waren van het dreigende gevaar. Dit artikel is het eerste in een reeks waarin we veel voorkomende misvattingen over netwerkbeheer onder de loep nemen aan de hand van praktijkervaringen van diverse bedrijven. Het doel van elke uitgave is om netwerkrisicofactoren aan het licht te brengen, deze risico's met voorbeelden te kwantificeren, en - het belangrijkste - u het recept te geven om te voorkomen dat uw netwerk terminaal wordt voor uw bedrijf.

De Redundantie Mythe
De meeste IT-ers associëren "stabiliteit" terecht met niet "crashen". De industrie weerspiegelt deze manier van denken en standaardiseert de gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) als een geaccepteerde maatstaf voor betrouwbaarheid. Maar met de vooruitgang in hardware en communicatieprotocollen, natuurrampen daargelaten, is het misschien moeilijk om u de laatste keer te herinneren dat u een volledige netwerkstoring had. Sterker nog, moderne netwerkarchitecturen bouwen doelbewust redundantie in, zodat volledige uitval grotendeels tot het verleden behoort. Een vals gevoel van veiligheid kan er echter toe leiden dat u meer alomtegenwoordige en steeds vaker voorkomende instabiliteitsproblemen over het hoofd ziet.

Financiële dienstverlener heeft geen zicht op link-niveau
Dat was precies de ervaring van een grote financiële dienstverlener voordat hij Entuity gebruikte. Zij hadden al miljoenen dollars geïnvesteerd in een netwerk management framework en duizenden arbeidsmaanden besteed aan het implementeren van de applicatie. Helaas had het framework niet de link-level zichtbaarheid om aan te geven dat de primaire glasvezelverbinding tussen de twee hoofdcampussen van het bedrijf al enige tijd down was.

De oorzaak? Een bouwploeg die nieuwe elektriciteitspalen langs de parkeerplaats plaatste, verbrak de back-up glasvezelverbinding. Normaal gesproken zou dit geen probleem zijn geweest - als de IT-medewerkers hadden geweten dat de primaire link was uitgevallen en in staat waren geweest om deze meteen te repareren. Maar omdat hun frameworkoplossing de storing niet kon zien, wist het personeel niet dat hun redundantie in gevaar was en dat ze al weken via de back-upverbinding werkten voordat deze werd verbroken. Afgezien van de paniek, de overwerkkosten en de noodoproep van de glasvezelreparateur, had deze uitval een impact van miljoenen aan financiële transacties voor dit bedrijf. Bovendien was de raamwerkoplossing een enorme investering, maar werd er niet gewaarschuwd voor het risico van hun redundantie.

Als het bedrijf Entuity had gebruikt, hadden ze het voordeel gehad van verschillende functies die het IT-personeel snel zouden hebben gewaarschuwd dat er problemen op komst waren. Deze functies omvatten een continu bijgewerkte inventaris, topologiekaarten die duidelijke visuele indicatoren geven van de status van apparaten, poorten, links en services, en een ingebed Event Management System (EMS) dat event storms elimineert en de focus op de belangrijkste events mogelijk maakt. Entuity maakt ook service-level monitoring mogelijk, waardoor het team een service had kunnen definiëren die bestond uit de primaire en back-up links.

Door hun redundantie als een dienst te monitoren, zou het team zichtbaarheid op poortniveau hebben gehad, wat betekent dat ze zouden hebben geweten dat de poort voor de back-upverbinding (die normaal uitgevallen was) omhoog kwam (en ze nu op een dure verbinding draaiden) en dat de primaire verbinding was uitgevallen. Ze zouden verder op de hoogte zijn geweest van de daaropvolgende mislukking van de back-up.

Entuity helpt financiële handelsonderneming een ramp te voorkomen
Een andere financiële handelsonderneming ontdekte hoe weinig ze wist over de gezondheid van hun netwerk tijdens een evaluatie van Entuity. Kort na de installatie van de software in hun bedrijf, waarschuwde Entuity een operationeel manager voor een ventilatorstoring in een van hun core switches. Er was nog een tweede ventilator in bedrijf, maar de temperatuurgegevens die door Entuity werden verzameld, lieten duidelijk een stijging zien die binnen een paar dagen kritiek zou worden.

Het software-evaluatieteam nam een korte onderbreking om de situatie onmiddellijk te verhelpen. Toen de evaluatie werd voortgezet, bracht onderzoek van een core router een secundaire stroomuitval aan het licht - een riskante situatie. Uiteraard nam het team opnieuw een intensieve onderbreking. In beide gevallen meldden hun huidige "rood-licht, groen-licht" bewakingstools dat de apparaten "up" waren, maar lieten ze hen blind voor het dreigende onheil. Een storing in een van beide gevallen zou ertoe hebben geleid dat zakelijke gebruikers geen toegang meer hadden tot de handelstoepassingen die ze nodig hadden om hun werk te doen. Honderden gebruikers die niets deden en klanten die geen transacties konden doen, zouden zeker een ramp zijn geweest.

Samenvatting
De gevolgen van een gebrek aan inzicht in de werkelijke staat van het netwerk kunnen ernstig zijn. Traditionele framework netwerk monitoring oplossingen en low-end tools gaan simpelweg niet diep genoeg om alle of de meeste problemen op te sporen die een bedreiging kunnen vormen voor het netwerk. Entuity staat in schril contrast met deze producten door gedetailleerde, eenvoudig toegankelijke netwerkinformatie te bieden die bedrijven in staat stelt potentiële problemen op te sporen voordat ze zich voordoen. Dankzij functies als continue automatische detectie, up-to-date topologiekaarten, een geavanceerd EMS, bewaking op service-, apparaat- en poortniveau, en toonaangevende dashboards en rapporten kunnen bedrijven over de hele wereld de risicofactoren die vlak onder de oppervlakte van hun netwerken schuilgaan, drastisch verminderen.